A Escola de Música Banda de Allariz é un centro formativo que inculca ó amor pola música a cativos a partir de 6 anos e sen límite de idade. Calquera que esté interesado en formar parte desta gran familia pode facelo.

A función social e cultural que cumple a Escola de Música e ademais de musical e a de crear unha conexión de grupo entre os seus alumnos/as, profesores/as e todos/as ós que están traballando tras as súas portas.

 

Como centro educativo, pretende contribuir ó desarrollo integral das persoas a través da música, aportar unha ensinanza especializada, fomentar a difusión da cultura musical e promover valores como a solidaridade ou o traballo en equipo.

Dentro da variada oferta educativa que ofrece a Escola de Música de Allariz podes encontrar dende o curso completo que te prepara de cara o grao medio, ata talleres de iniciación musical (de 5 a 6 anos).

 

Un dos obxetivos primordiais da Escola de Música de Allariz é servir de canteira para a Banda de Música de Allariz, formar a excelentes músicos e persoas que pasarán a formar parte da banda cando consigan o nivel axeitado.