Formación instrumental

CURSO COMPLETO

  • Clase individual instrumento 
  • Linguaxe musical melódico e CORO 
  • Complemento formativo en plataforma web 
  • Banda de música infantil/xuvenil 

PREPARACIÓN DE CAMBIO DE GRADO
CLASES PARTICULARES 

 Os instrumentos que se poden escoller para o curso completo e os talleres son os seguintes:

Trompeta
Trompa
Bombardino
Tuba
Trombón
Saxofón
Clarinete
Oboe
Percusión sinfónica
Batería moderna
Piano
Flauta traveseira
Flauta de pico
Violonchelo

Outras ofertas formativas:

  • Iniciación musical (a partir de 5 anos) *
  • Armonía tradicional *
  • Informática musical  *
  • Banda xuvenil/Big Band (2-3horas) **

* Suxeitas a mínimo cuatro alumnos/as  matriculados.
** Requírense coñecementos previos.