Para formalizar a matrícula podes descargar o formulario e entregalo na escola.

Tamén podes envialo por correo ou whatsapp ao teléfono de contacto.

 

Formulario de Matricula